.

Pavol Tima

LADENIE A OPRAVA KLAVÍROV
Kontakt:
Mobil: 0905 216 772
Pavol Tima
Ladenie a oprava klavírov
Bočná 88A; 821 04 Bratislava
Živnostenský list ŽO/5784/92/Bá/Ta zo dňa 21.10.1992 

.

Ladenie klavírov

Štandardné temperované a1= 440 Hz – až 444 Hz, závislé od možností daného nástroja, iných okolností a požiadaviek zákazníka (napr. pri koncertoch).

Späť na hlavné menu

 

.

Generálne opravy

Mojou špecializáciou sú generálne opravy. Sú to čo do rozsahu prác najväčšie a najnáročnejšie opravy, aj z časového hľadiska, ktoré sa realizujú po obhliadke, ohodnotení nástroja, zdravom zvážení a záujme zákazníka. Zväčša sa generálkujú 70 a viacročné nástroje. Nie však každý klavír je zrelý na takúto opravu. Základom je značka klavíra a jeho potenciál. Je veľmi dôležité správne posúdiť rozsah opráv v danom prípade.

Generálna oprava v plnom rozsahu znamená úplné rozobratie nástroja:

Mechanika:

Ostatné:

Klavír po generálnej oprave je na nerozoznanie od nového nástroja. Oprava v takomto rozsahu stojí približne jednu tretinu až jednu polovicu z ceny nového nástroja podobného typu.

Späť na hlavné menu

 

.

Výroba basových strún

Späť na hlavné menu

 

.

Odhady a poradenstvo

Poradenstvo poskytujem telefonicky aj osobne, za účelom výhodnosti kúpy či predaja. Poskytujem konzultácie o všetkom v danom odbore. Telefonické poradenstvo je bezplatné. Obhliadky poskytujem ako platenú službu.

Späť na hlavné menu

 


 

 

Mojimi zákazníkmi sú: náboženské organizácie, kultúrne centrá, základné umelecké školy, veľvyslanectvá, VŠMU a množstvo súkromných zákazníkov.

 

 

 

Späť na hlavné menu